Startpunt 'stichting Weeskinderen in Rwanda'
stichting Weeskinderen in Rwanda
Hulpverlenen en delen vanuit het hart is de toekomst
Gratis boeken | Over de stichting | Resultaten Donaties en ANBI | Contact

Fiscaal voordeel met de ANBI-beschikking

Eersel, oktober 2007

Onlangs hebben wij de beschikking ontvangen waarin de Belastingdienst onze stichting als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI) aanmerkt. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling (zonder winstoogmerk) die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.
Alleen instellingen die door de Belastingdienst als ANBI zijn aangewezen, kunnen met ingang van 1 januari 2008 gebruikmaken van de fiscale voordelen.

Zo hoeven wij als ANBI geen successierechten of schenkingsrechten te betalen over de erfenissen en giften die wij ontvangen, zodat al deze ontvangsten zonder belastingheffing besteed kunnen worden aan onze doelen in Rwanda. Daarnaast kunt u als donateur ( uiteraard binnen de daarvoor geldende wettelijke spelregels) uw giften aan een ANBI in mindering brengen op uw aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het is maar dat u het weet.

Meer informatie over ANBI vindt u op de website van de belastingdienst.

Het ANBI-nummer van de stichting is (RSIN): 8095.58.531


Financieel overzicht 2019: download als Excelbestand.Copyright ©2004-2021 stichting Weeskinderen in Rwanda www.weeskindereninrwanda.nl K.v.K. nummer te Eindhoven 17128822