Startpunt 'stichting Weeskinderen in Rwanda'
stichting Weeskinderen in Rwanda
Hulpverlenen en delen vanuit het hart is de toekomst
Gratis boeken | Over de stichting | Resultaten Donaties en ANBI | Contact

3e Nieuwsbrief (voorjaar 2002)

Eersel, 20 maart 2002

Beste vrienden en vriendinnen,

Evenals vorig najaar willen wij jullie informeren over de spontane acties die er dit jaar waren voor de weeskinderen in Rwanda:

Wij hebben goed nieuws. Vorig jaar in onze 1e nieuwsbrief (voor Pasen) hebben wij U gevraagd om naast de hulp aan het weeshuis Noël, ook de weeskinderen en arme gezinnen in de heuvels van Rwanda te ondersteunen met onder andere: het aan laten leggen van zuiver drinkwater het geven van 'n geit (voor melk, vlees en mest), de aankoop van medicijnen i.v.m. malaria en het opstarten van naaiateliers voor de weduwen en jonge meisjes.


Wij zijn blij U te kunnen laten weten dat het waterproject in Biruyi (binnen één jaar) gerealiseerd is. De bevolking zelf heeft de waterleidingen en drinkwaterplaatsen aangelegd, wij hebben samen met U de materialen betaald die in Rwanda zelf gekocht zijn. Zelfs het ziekenhuis in Biruyi heeft nu zuiver drinkwater, dat héél belangrijk voor de zieke mensen is. Het is geweldig dat de Rwandezen dit zelf hebben gemaakt, het is van hen, ten gunste van allen.


Beetje bij beetje is er geld gespaard voor het kopen van geiten, er zijn 110 geiten gekocht en verdeeld aan de arme gezinnen in 9 parochies, (15 geiten in Birambo 15 in Ruganda 10 in Nyange, 10 in Kibuyi, 10 in Mubuga, 10 in Kibingo, 15 in Mushubati, 10 in Crête C.Nil en 15 in Muramba) Er zijn nog vele arme gezinnen met weeskinderen die nog een geit nodig hebben, we gaan door met het sparen, 1 geit kost 40 euro.


In augustus 2001 kregen wij vele verschillende soorten zaden van twee zaadfabrieken. De zaden zijn verstuurd naar Rwanda en direct gezaaid. De witte kool groeit héél goed evenals de uien en wortelen. In Kivumu zijn de weduwen begonnen met een proeftuin, er zijn verschillende soorten groenten gezaaid zodat men kennis kan maken met andere groenten en ze ook leert eten. Zuiver water en gevarieerde groenten zijn de basis van een goede gezondheid. Zelf zaaien en oogsten is héél bemoedigend voor de weeskinderengezinnen.


Aan de directrice van het weeshuis Noël en zuster Thèrésa van het ziekenhuis in Nyundo geven wij geld voor het kopen van medicijnen bij Bufmar in Rwanda. Nadat wij de rekeningen van deze aankoop van medicijnen hebben ontvangen (ter verantwoording) dan geven we weer een nieuwe bedrag voor weer nieuwe aankopen van medicijnen. Beide doen dit heel correct. Arinate, 'n medicijn voor behandeling van malaria, wordt veel gevraagd. Een kuur kost 3 euro.


We waren vorig jaar met één atelier in Biruyi begonnen, maar de vrouwen en jonge meisjes zijn zo talrijk en moeten soms uren lopen, dat we in januari 2002, in 6 verschillende dorpen een naaiatelier zijn begonnen. In Gisenyi, Rwanda, zijn er 15 nieuwe trapnaaimachines gekocht en verdeeld over de 6 ateliers.

Het naaiatelier project in Gisenyi (1).
Het naaiatelier project in Gisenyi (2).
Het naaiatelier project voldoet aan de schaarste van naaimachines, garen en dergelijken.

Het is een pril begin voor de vrouwen en meisjes die ijverig naaien, borduren, breien en haken in de armoedige ruimtes op de zandvloeren. Er zijn meerdere naaimachines, stoffen, scharen, naalden, brei en borduurgaren nodig, die we in Rwanda kopen. Een nieuwe trapnaaimachine kost 150 euro.

De meerderheid van bevolking in Rwanda is héél erg arm. Langzamerhand komt er verbetering in hun leefsituatie door zuiver drinkwater, geiten, groenten, naaiateliers, schoolmaterialen, medicijnen. We blijven de kinderen in het weeshuis Noël verzorgen, en de weeskinderen en weduwen en arme gezinnen met de bovengenoemde projecten. Samen met U gaan we door om dat te realiseren. Uw bijdragen, al zijn ze nog zo klein, zijn héél belangrijk.
Het naaiatelier project in Gisenyi (3).

Bijvoorbaat hartelijk dank en een “Zalig Paasfeest“.
Namens stichting Weeskinderen in Rwanda    Ria van de Ven-Gijsbers

terug naar boven


Copyright ©2004-2021 stichting Weeskinderen in Rwanda www.weeskindereninrwanda.nl K.v.K. nummer te Eindhoven 17128822