Startpunt 'stichting Weeskinderen in Rwanda'
stichting Weeskinderen in Rwanda
Hulpverlenen en delen vanuit het hart is de toekomst
Gratis boeken | Over de stichting | Resultaten Donaties en ANBI | Contact

Eersel /Rwanda, november 2020

Vrijgevigheid is immuun voor COVID-19

Laatste stand van zaken in Rwanda en actuele en komende projecten.

Het gratis boeken project is een groot succes. Sinds december vorig jaar 2019 zijn er vele boeken verstuurd. Er zijn nog genoeg boeken die we nog steeds kosteloos aanbieden. Klik hier om direct uw keuze te maken.
De intrede van COVID-19 sinds het voorjaar heeft de wereld op z’n kop gezet. Ook in Rwanda betekende dit nogal wat. Zo werd abbé Prosper enorm beperkt in het reizen binnen Rwanda en werd de communicatie tussen Nederland en Rwanda door de wereldwijde situatie bemoeilijkt.

Gelukkig hebben we het contact rond de zomer kunnen herstellen; via Whatsapp en naar ons beste kunnen. Ria sprak vloeiend Frans en dat maakte communiceren met de contacten in Rwanda eenvoudiger. Wij gebruiken Google Translate om via Whatsapp met abbé Prosper te kunnen communiceren (we vertalen Frans naar Nederlands en dan weer terug). In de praktijk werkt deze pragmatische manier van werken wel prima.
Abbé Prosper deelt met ons de volgende updates over de weeskinderen en de weduwen. Helemaal onderaan dit nieuwsartikel kunt u de originele Franse tekst vinden.

Abbé Prosper: „Stichting Weeskinderen in Rwanda, waarvan uw lieve moeder Ria voorzitster was, zorgde voor de wezen in de parochies Kivumu, Biruyi en Kinunu. De wezen van de eerste groepen zijn al groot. Er zijn er die een universitaire studie hebben afgerond. Anderen hebben een middelbare school afgerond en weer anderen hebben een technische studie of opleiding gevolgd. En er zijn er die nog op verschillende niveaus studeren. Onder deze jongeren zijn er die werk hebben (staats- of particuliere agenten), en er zijn ook werklozen. Er zijn er die al vaders en moeders van een gezin zijn, en er zijn er ook die nog vrijgezel zijn.
Allen hebben baat gehad van de vrijgevigheid van de stichting Weeskinderen in Rwanda en haar weldoeners. Ze zijn zeer dankbaar en zullen "Mama Ria", die hen vaak kwam bezoeken om te helpen en hen aan te moedigen, nooit vergeten.

Wat betreft kinderen en jongeren (tussen de 7 en 19 jaar) die nog naar het basis- en voortgezet onderwijs gaan: nu de scholen geleidelijk hervatten hebben ze uniformen, schoolmateriaal en schoolgeld nodig. Stichting Weeskinderen in Rwanda kwam vaak te hulp voor de opvoeding en scholing van de weeskinderen. Is deze tussenkomst van de Stichting nog mogelijk met de crises als gevolg van COVID-19? We wanhopen niet, want vrijgevigheid is immuun voor COVID-19.”

Abbé Prosper: „Meer dan 250 weduwen van Kivumu hebben nog steeds spijt van de dood van Ria. Ria was voor hen een geweldig geschenk wat God hen had gegeven! Als ze tegenwoordig thuis blijven omdat bijeenkomsten verboden zijn (vanwege COVID-19) zijn ze ongelukkig. Maar degene die met een vraag of probleem naar de voorzitter van de vereniging gaan blijven opgelucht omdat er nog steeds een beetje middelen in hun solidariteitsfonds zit, het fonds waar Ria regelmatig haar steun aan gaf. Ze zullen Ria nooit vergeten!
Ook in Biruyi denkt de groep van 185 weduwen na over de steun die Ria al meer dan twintig jaar hen biedt. Tegenwoordig hebben ze met COVID-19 veel spijt van het verlies van Ria die meer was dan hun moeder. Ze zeggen dat ze dankzij Ria zout en zeep hadden en honger niet kenden, enz...
In Kinunu is de groep van 65 weduwen ontmoedigd, maar ik blijf niet ver bij hen vandaan. Drie weduwen zijn overleden na het overlijden van Ria in juni 2018.
Oh! Michaël jr, er is een grote emotie als je ze bezoekt, omdat ze de gelegenheid vinden om te praten over hun geschenk Ria, dat God heeft teruggenomen.“

Abbé Prosper geeft aan dat op dit moment opvoeding, scholing en leermiddelen het hardste nodig zijn. Inmiddels is het gelukt om het budget hiervoor in Rwanda bij abbé Prosper te krijgen. Hij gaat uniformen, schriften, pennen etc. van kopen en verstrekken aan de schoolkinderen.
Hij stelt voor om de projecten één voor één uit te voeren. Na het huidige leermiddelen project volgt naar alle waarschijnlijk een project voor de weduwen of een geitenproject.
Wij vertrouwen erop dat de projecten net zoals voorheen een succes zullen zijn. De bevolking in Rwanda is gemotiveerd. Uw steun is en blijft meer dan welkom.

Met vriendelijke groet,

stichting Weeskinderen in Rwanda
Michaël jr, Mariëlle en Michaël sr.

Les Orphelins
La Fondation WEESKINDEREN in RWANDA dont notre cher maman Ria était présidente s'occupait des orphelins des paroisses Kivumu, Biruyi et Kinunu. Ceux des premiers groupes sont déjà majeurs. Il y en a qui ont terminé les études universitaires, d'autres qui ont terminé les écoles secondaires, et d'autres encore ont terminé les études ou formations techniques. Et il y en a qui sont encore aux études dans différents niveaux. Parmi ces jeunes, il y a ceux qui ont du travail (agents de l'État ou privés), et il y a aussi des chômeurs. Il y a ceux qui sont déjà pères et mères de familles, et il y a aussi ceux qui sont encore célibataires.
Tous ceux-ci qui ont bénéficié de la générosité des membres de la Fondation WEESKINDEREN in RWANDA et de leurs amis sont très reconnaissants, et n'oublieront jamais "maman Ria" qui venait souvent les voir, les aider et les encourager. Quant à ceux qui dont encore aux études, et primaires et secondaires, maintenant que les écoles reprennent petit à petit, ont besoin des uniformes, du matériel scolaire et des frais de scolarité. La Fondation WEESKINDEREN in RWANDA intervenait beaucoup pour la scolarisation de ces orphelins. Est ce qui' avec les crises causées par le COVID-19, cette intervention de la Fondation sera encore possible? Nous ne désespérons pas, puisque la générosité est immunisée du COVID-19.

Les veuves
Voilà un peu les nouvelles des veuves que notre chère Ria aimait beaucoup!
Plus de 250 veuves de Kivumu regrettent toujours la mort de Ria qui était pour elles un grand cadeau que Dieu leur avait donné ! Ces jours ci, où elles restent à la maison parce que les rassemblements sont interdits, elles sont malheureuses. Mais celle qui peut aller voir la Présidente de l'association avec tel ou tel problème, elle peut encore être soulagée avec un peu de moyen qui' il y avait encore dans leur caisse de solidarité où Ria mettait son soutien régulièrement. Jamais elles n'oublieront Ria!
A Biruyi de même, les veuves pensent aux bienfaits que Ria a faits pour elles durant plus de vingt ans. Ces jours ci avec le COVID-19 elles regrettent beaucoup la perte de Ria qui était plus que leur maman. Elles disent que grâce à Ria, elles avaient du sel, du savon, elles ne connaissaient pas la faim, etc... C'est un groupe de 185 veuves.
A Kinunu, le groupe se découragent mais je reste pas loin de lui. Il est de 65 membres après la mort de trois trépassées après Ria!
Oh! Michel, il y a une grande émotion quand on les visitent, parce que' elles trouvent l'occasion de parler de leur cadeau, Ria que Dieu a repris.Terug naar boven

Copyright ©2004-2021 stichting Weeskinderen in Rwanda www.weeskindereninrwanda.nl K.v.K. nummer te Eindhoven 17128822