Startpunt 'stichting Weeskinderen in Rwanda'
stichting Weeskinderen in Rwanda
Hulpverlenen en delen vanuit het hart is de toekomst
Gratis boeken | Over de stichting | Resultaten Donaties en ANBI | Contact

Het geitenproject

Tijdens het bezoek in oktober 1999 van abbé Prosper Ntiyamira in Eersel krijgen we het plan, om de kleine groepjes nog zwervende weeskinderen op de heuvels bij elkaar te brengen, in weeskinderengezinnen onder leiding van een weduwe. Om de kinderen van voeding te voorzien laten we geiten fokken in Rwanda en geven we ieder ouderloos gezin een geit.

De weeskinderen zijn blij en laten trots een geitje zien.
De weeskinderen zijn blij en laten trots een geitje zien.

De voordelen van een geit zijn:

 • De geit geeft iedere dag voedingrijke melk die noodzakelijk is voor ieder kind.
 • De geit wordt gevoed met het gras dat geplant is om erosie te bestrijden; kinderen snijden het gras en voeren dat de geit.
 • De geit heeft geen extra voeding nodig, dus geen extra kosten voor een gezin.
 • De mest van de geit wordt verwerkt in de composthoop en is heel geschikt voor de bemesting van de velden en de groentetuin.
 • Om de mest bij elkaar te houden moet de geit in een stalletje blijven dat haar beschermt tegen zon en regen.
 • Een keer per jaar werpt de geit een of twee lammeren; de bokken worden groot gebracht voor vlees en de geitjes voor melk.
 • Het eerstgeboren geitje moet worden doorgegeven aan een ander gezin.
 • Bovendien is voor kinderen een dier dat ze kunnen knuffelen heel belangrijk.

Buren en vrijwilligers in het dorp timmeren eenvoudige hutjes en stalletjes voor de ouderloze gezinnen en helpen de weeskinderen hun geit te verzorgen, het tuintje te bemesten, groenten te telen, water te halen, te koken, en te leren als gezin te leven.

De geit is dus heel belangrijk voor de voeding en voor de mest.

Het geitenproject is zeer geliefd bij de bevolking. In 2010 zijn we nieuwe bokken van het Boersras gaan fokken; de nieuwe geiten zijn sterker en forser, geven meer melk en meer vlees. Veel arme families hebben nog een geit nodig.

De millenniumdoelen

In september 2000 komen de regeringsleiders van 189 landen van de Verenigde Naties bij elkaar in New York. Zij spreken af om de acht belangrijkste wereldproblemen vóór 2015 aan te pakken. Het is het resultaat van een decennialang proces; onderwerpen als bestrijding van armoede, gebrekkig onderwijs en moedersterfte staan al heel lang op de agenda van de Verenigde Naties. Nu leggen de lidstaten zichzelf voor het eerst concrete, meetbare verplichtingen op om deze misstanden aan te pakken. Ze stellen de volgende acht millenniumdoelen op:

 1. Uitroeien van extreme armoede en honger.
 2. Basisonderwijs voor alle kinderen.
 3. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
 4. Terugdringen van kindersterfte.
 5. Verbeteren van gezondheid voor moeders.
 6. Halt toeroepen aan HIV/Aids, malaria en andere ziekten.
 7. Waarborgen voor een duurzaam milieu.
 8. Ontwikkelen van een wereldwijd samenwerkingsverband voor ontwikkeling.

Ieder land is verantwoordelijk aan deze millenniumdoelen te werken. In Nederland wordt via de Nederlandse Commissie Duurzame Ontwikkeling, NCDO, een plan gemaakt om gewone burgers in Nederland met hun ervaringen en ideeën erbij te betrekken. Zo wordt in 2003 de Derde Kamer opgericht; een parlement van 150 kamerleden die zich betrokken voelen bij internationale samenwerking.
De eerste doelstelling, het uitgangspunt van de Stichting Weeskinderen in Rwanda, is uitroeien van extreme armoede en honger. Ria van de Ven - Gijsbers heeft in 2006 als lid van de Derde Kamer haar voorstel ingediend. Dit is het geitenproject waarmee in Rwanda zeer goede resultaten bereikt zijn. Het voorstel is door de Nederlandse regering aangenomen.
Vanaf 2007 wordt dit geitenproject in de Europese Unie en door veel grote organisaties en stichtingen over de hele wereld in praktijk gebracht, met hetzelfde resultaat.


Ga naar het volgende project


Copyright ©2004-2021 stichting Weeskinderen in Rwanda www.weeskindereninrwanda.nl K.v.K. nummer te Eindhoven 17128822