Startpunt 'stichting Weeskinderen in Rwanda'
stichting Weeskinderen in Rwanda
Hulpverlenen en delen vanuit het hart is de toekomst
Gratis boeken | Over de stichting | Resultaten Donaties en ANBI | Contact

Schoon drinkwater

Water is de bron van het leven. Schoon drinkwater is onmisbaar voor een gezond leven.
In ons werkgebied in Rwanda gebruiken de mensen het water dat voorhanden is. Dit water dat men uit sloten, poelen en plassen haalt, is ernstig vervuild. In het Kivumeer, de uitloop van de vulkaan, zit nog steeds veel methaangas. Dit ernstig vervuilde water veroorzaakt cholera en darmziekten. Boven in de bergen zijn krachtige bronnen. In 2002 begint onze stichting dit natuurlijke bronwater naar de mensen te brengen. De eerste drie aftappunten zijn binnen in het gezondheidscentrum van Biruyi aangelegd en een aftappunt buiten bij het grasveld, een weldaad voor de zieken en hun bezoekers. Intussen is het grasveld bij het gezondheidscentrum een ontmoetingsplaats geworden. Men brengt zijn geit mee en ook de koeien van de parochie kunnen hier grazen en drinken. Door de resultaten in het gezondheidscentrum zijn de mensen bewust geworden van de noodzaak van schoon drinkwater. Het weeshuis Noël waar meer dan negenhonderd kinderen en hun verzorgers wonen, beschikt inmiddels ook over schoon water. In 2003 worden er wateraftappunten bij de basisschool in Cyamatare aangelegd en even later bij twee basisscholen in Birambo. Na intensief zoeken naar financiële middelen kan men in 2004 beginnen met de aanleg van zestien aftappunten langs het zwaar vervuilde Kivumeer in Kinunu. Daarna volgen nog veel wateraftappunten bij de basisscholen en in de buurtschappen Busoro, Kivumu, Gahondo, Biruyi, Murambi, Kagano, Ngabo en Gishwati. Alle materialen voor de aanleg zijn te koop in Rwanda. De bevolking is zeer gemotiveerd dit karwei zelf op te knappen.
In 2011 voltooien we het waterproject in Rugaragara. Enthousiaste mannen en vrouwen hebben geulen gegraven en sleuven gehakt in de leisteenachtige grond, een traject van ruim tien kilometer. Twee scholen met ongeveer 3000 leerlingen, 8 dorpjes en 12 buurtschappen beschikken nu over schoon drinkwater.
Na de realisatie van dit project blijkt dat de natuurlijke bron nog voldoende capaciteit heeft om ook op de twee zijheuvels waar 800 mensen wonen, schoon drinkwater te brengen. De kosten zijn geraamd op € 6000,--.

De bevolking is zeer gemotiveerd om de projecten mee uit te voeren.
De bevolking is zeer gemotiveerd om de projecten mee uit te voeren.

Wanneer er zuiver water is moeten aansluitingen, leidingen en kranen regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig gerepareerd. Voordat men met de aanleg begon, is er in de parochie een comité gevormd. Ieder gezin dat water haalt bij een aftappunt, betaalt vijftig eurocent per maand aan het comité; dit zorgt voor het onderhoud van de aftappunten. Mocht er iets kapot zijn, dan kan vervanging betaald worden uit de pot. Zelf repareren en een kleine bijdrage per maand is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.


Ga naar het volgende project


Copyright ©2004-2021 stichting Weeskinderen in Rwanda www.weeskindereninrwanda.nl K.v.K. nummer te Eindhoven 17128822